::MENU::

   Strona główna
   Aktualności
   Nasze osiągnięcia
   Nasze (po)twory
   Skład klasy
   Przedmioty
   Plan lekcji
   Galeria
   Plikownia
Zawiera materiały i pomoce naukowe związane głównie z przedmiotami informatycznymi oraz odskanowane, zeległe lekcje z różnych przedmiotów i nie tylko ;-).

   Księga gości

::LINKI::

   Zespół Szkół Nr 3
Strona główna Zespołu Szkół Nr 3 (w Ostrowcu Świętokrzyskim), w którym się uczymy.

   ECDL
Serwis ten jest w całości poświęcony sprawom Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) w Polsce.

   Turbo Pascal
Turbo Pascal Tutourial
Zaawansowany tutourial (poradnik) dotyczący programowania w języku Pascal. Opisy łatwe do zapamiętania, przykłady gotowych programów oraz program instalacyjny Turbo Pascal 7.

   CreativeStudio
Pro-Creative-Studio
Profesjonalne tworzenie stron internetowych.
Portfolio Rafała Walkiewicza (ucznia naszej klasy).


Copyright (c) szocik89 2006