Przedmioty...

...których się uczymy, uczyliśmy lub będziemy się uczyć w następnych latach.


*Najedź kusorem myszy na [N] - wyświetli się imię i nazwisko oraz zdjęcie (wymagana obsługa JavaScript) nauczyciela prowadzącego dany przedmiot.
Plan nauczania oddziału kl. Ta (technik informatyk)
PrzedmiotIIIIIIIVSuma
 [N] 

Jolanta Grochulska
Język polski
433414
 [N] 

--brak danych--
I język obcy
32229
 [N] 

--brak danych--
II język obcy
22116
 [N] 

Rafał Gieras
Historia
21115
 [N] 

--brak danych--
Wiedza o społeczeństwie
112
 [N] 

--brak danych--
Wiedza o kulturze
11
 [N] 

Alicja Zielińska
Matematyka
3;1dyr3;1dyr3;1dyr312
 [N] 

Pani Moskal
Fizyka i astronomia
2114
 [N] 

Andrzej Mozal
Chemia
213
 [N] 

Anna Rogowska
Biologia
213
 [N] 

Mariola Jabłońska
Geografia
1113
 [N] 

Alicja Żuchowska
Podstawy przedsiębiorczści
112
 [N] 

Jacek Grygiel
Technologia informacyjna
22
 [N] 

ch: Andrzej Sokół,
dz: Pan Paluch
Wychowanie fizyczne
333312
 [N] 

Witold Staszewski
Przysposobienie obronne
112
 [N] 

Jolanta Grochulska
Godzina z wychowawcą
0,50,50,50,52
 [N] 

Zbigniew Kaleta
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
3;3zaw3;3zaw3;3zaw3;3zaw12
 [N] 

Marek Gawlik
Oprogramowanie biurowe
2,5;2,5zaw2;2zaw2,5;2,5zaw7
 [N] 

Dariusz Granat
Programowanie strukturalne i obiektowe
2,5;2,5zaw4;4zaw3,5;3,5zaw10
 [N] 

--brak danych--
Urządzenia techniki komputerowej
2;2zaw2;2zaw4
 [N] 

Zbigniew Kaleta
Multimedia i grafika komputerowa
3;3zaw3
 [N] 

--brak danych--
Język obcy zawodowy
2;2zaw2
 [N] 

--brak danych--
Specjalizacja
6;6zaw6;6zaw12
 [N] 

kl.1: ks. Stanisław
Turek
kl.2: ks Kata
Religia
22228
 [N] 

--brak danych--
Wychowanie do życia w rodzinie
9
 [N] 

--brak danych--
Zajęcia fakultatywne
0
 [N] 

--brak danych--
Zajęcia fakultatywne
2;2dyr2
tygodniowo36363634142